Αρχή Νέας Σχολικής Χρονιάς - School is Open

Το Ελληνικό Σχολείο άνοιξε και σας περιμένει για εγγραφές το Σάββατο 12/09/2020 στις 10:30. 

The Greek School is open again and invites you on Saturda 12/09/2020 at 10:30. Be there! 

Back2School.jpg